Forskarskolan Industriell produktframtagning

Tekniska Högskolan, Jönköping University, har sedan 2010 examensrätt på forskarnivå inom området Industriell produktframtagning där forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkning samt produktionssystem ingår.

Forskarskola - Industriell produktframtagning

För att skapa en sammanhållen struktur och en arena för forskning och forskarutbildning inom det gemensamma området industriell produktframtagning har Tekniska Högskolan valt att bedriva utbildningen på forskarnivå inom ramen för en gemensam forskarskola.

Forskarskolan ska säkra en väl sammanhållen forskarutbildning och en levande miljö. Forskarskolan samlar doktorander och handledare i gemensamma aktiviteter och erbjuder bland annat en möjlighet till förstärkt och breddad handledning. 

Gemensamma och fördjupande kurser

Inom ramen för forskarskolan läser doktoranderna gemensamma obligatoriska doktorandkurser. Gemensamt för alla doktorander är vetenskapsteori och forskningsmetodik, informationssökning och vetenskaplig kommunikation, etik för ingenjörer och forskare, grundläggande kommunikation och undervisningslära samt industriell produktframtagning.

Förutom de gemensamma obligatoriska kurserna ges fördjupande kurser inom respektive ämne. Du kan läsa mer om innehållet i respektive allmänna studieplaner för de tre forskarutbildningsämnena.

Forskarutbildning i samarbete

Forskarutbildning bedrivs i nära samarbete med lärosäten med examensrätt inom relevanta områden. Doktorander som påbörjat sin forskarutbildning före 2010 är antagna till forskarutbildning vid exempelvis Chalmers, KTH och LiU.

Doktorander som är aktiva inom ämnen som omfattas av Tekniska Högskolans egen examensrätt har självklart möjlighet att flytta över sin antagning till Tekniska Högskolan om de önskar. Tekniska Högskolan kommer även i fortsättningen att samarbeta med lärosäten som har examensrätt inom andra relevanta områden.

 

Seminarier och workshops

Forskarskolan erbjuder gemensamma seminarier och workshops för doktorander och forskare, se vidare under kalendarium.

Forskningsledare

Ansvaret för att utveckla, genomföra och följa upp forskningen och forskarutbildningen inom respektive forskningsområde/delområde ligger hos forskningsledarna.

Här presenteras dokument och blanketter för forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. För att stödja doktorander och handledare finns bland annat en handbok samt bestämmelser och riktlinjer.

För de doktorander som är antagna vid ett annat lärosäte, gäller även detta lärosätets bestämmelser.

Dokument för forskarutbildningen vid JTH

Texten granskad / uppdaterad 2019-10-18

Sidan uppdaterad 2010-10-07
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka