Disputationer och licentiatseminarier

Kommande disputationer och licentiatseminarier

Disputation 5 juni 2020

Namn: Magdalena Stadin
Ämne: Hälsa och Vårdvetenskap
Tid: 13.00
Plats: Kurt Johansson aulan, Hälsohögskolan
Spikning: 14 maj kl 13:00 i Röda Rummet Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Disputation 26 oktober 2020

Namn: Kåre Karlsson
Ämne: Hälsa och Vårdvetenskap
Tid: 09.00
Plats: Forum Humanum, Hälsohögskolan
Spikning: 5 oktober kl 10:00 i Röda Rummet Forskarskolan Hälsa och Välfärd

Sidan uppdaterad 2020-05-29

Sidan uppdaterad 2019-01-30