Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Financial Accounting 7,5 Credits

Course Contents

Kursen introducerar grundläggande begrepp inom redovisning.

Kursen innefattar moment som bokföring av affärshändelser, periodiseringar , övriga bokslutsnoteringar, upprättande av årsbokslut samt räkenskapsanalys (6 hp).

I kursen ingår en inlämningsuppgift där studenten ska utföra bokföringen samt upprätta bokslut för ett fiktivt företag (1,5 hp).

Prerequisites

General entry requirements and English B, Mathematics C, Civics A

Level of Education: Undergraduate G1N
Course code/Ladok code: ACAG13
The course is conducted at: Jönköping International Business SchoolLast modified 2013-09-10 09:00:41

Content updated