Publications

  • Karlsson, F., Stensson, M., Jansson, H. (2020). Caries incidence and risk assessment during a five-year period in adolescents living in south-eastern Sweden. International Journal of Dental Hygiene 18(1), 92-98 More information
  • Johansson, I., Torgé, C., Lindmark, U. (2020). Is an oral health coaching programme a way to sustain oral health for elderly people in nursing homes: A feasibility study. International Journal of Dental Hygiene (pp. 107-115). More information
  • Møller Christensen, B., Nilsson, S., Stensson, M. (2019). Interaktivt Kommunikationsstöd I Röntgenkontext (IKIR) - ett sätt att involvera barn i en röntgenundersökning. More information
  • Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M. ... Lindmark, U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. More information
  • Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. More information

All hits from DiVA (338)

Content updated 2015-08-14

Content updated 2015-08-14
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information