Publications

  • Bjursell, C., Florin Sädbom, R. (2017). Mentorship programs for workplace inclusion and learning. More information
  • Svensson, C. (2017). Gammalt Rubens-porträtt väcker nyfikenhet: Del 6b av 6. More information
  • Svensson, C. (2017). Polisens konstsamling går en osäker framtid till mötes: Del 6a av 6. More information
  • Svensson, C. (2017). Konstsamlingen hotas av fukt och rörskador: Del 5a av 6. More information
  • Svensson, C. (2017). En av världens mest förfalskade konstnärer: Del 4b av 6. More information

All hits from DiVA (504)

Content updated 2015-08-17


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information