IT Helpdesk

Kontakta oss

036 - 10 11 12
Mån-fre 7:30-16

Hus A,
3:e våningen
Mån-fre 8-15

Search FAQ/Manuals

Contact us

036 - 10 11 12
Mon - Fri
7:30 am - 4 pm

Visits, building A,
3rd floor
Mon - Fri 8 am - 3 pm

Search FAQ/Manuals

Sök i FAQ/Manualer

Disruptions


  • JU ShareFile: MFA (Multifaktor autentisering) är nu aktiverat för gästkonton. En konfigureringsguide startar automatiskt vid nästa inloggning. --//-- JU ShareFile: MFA (Multi-Factor Authentication) is now enabled for guest accounts. A configuration wizard starts automatically at the next login

  • Från och med 24/11 försvinner Blustar för hänvisning av telefonen. Istället används appen Tele2Växel i din JU-telefon --//-- From 11/24, Blustar will disappear as system for phone absence messages. Instead, the Tele2Växel app in your JU phone is used

Disruptions


  • JU ShareFile: MFA (Multifaktor autentisering) är nu aktiverat för gästkonton. En konfigureringsguide startar automatiskt vid nästa inloggning. --//-- JU ShareFile: MFA (Multi-Factor Authentication) is now enabled for guest accounts. A configuration wizard starts automatically at the next login

  • Från och med 24/11 försvinner Blustar för hänvisning av telefonen. Istället används appen Tele2Växel i din JU-telefon --//-- From 11/24, Blustar will disappear as system for phone absence messages. Instead, the Tele2Växel app in your JU phone is used