Martin Hugo

Docent i pedagogik

Martin Hugo, fil.dr i pedagogiskt arbete, är docent i pedagogik. Martin är verksam i forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Martin har under femton år forskat om hur meningsfullt lärande ser ut för elever som tidigare har upplevt sig misslyckade i skolsystemet. Hans avhandling 2007, "Liv och lärande i gymnasieskolan" handlar om elever på individuella programmet. Efter avhandlingen forskade Martin fyra år om skolverksamheten för tvångsomhändertagna barn och ungdomar på särskilda ungdomshem. Slutrapporten "Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem" publicerades 2013. I hans senaste forskningsprojekt undersöks förutsättningarna för lärande i en anpassad utbildning för unga vuxna med asperger. Martin har vid flera tillfällen varit anlitad som vetenskaplig expert och föreläsare för Skolverket, Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Martin har under åren blivit externt bokad som föreläsare vid fler än 200 tillfällen på konferenser, forskningsseminarier, studiedagar, inspirationsdagar mm. Martin är också verksam i Nationella nätverket för skolsocial forskning och i NORP, Nordiska forskarnätverket för relationell pedagogik.

Läs mer om Martin Hugos forskning här.

Här kan du se Martins docentföreläsning: Skolidentitet och omställningstid – att motivera när ingen motivation finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikationer

  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Unga vuxna med högfungerande autism: när utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2020). Inclusion through folk high school in Sweden – the experience of young adult students with high-functioning autism. Disability and Rehabilitation (pp. 1-10). Mer information
  • Hedegaard, J., Hugo, M. (2020). Inclusion through Folk High School courses for senior citizens. Educational gerontology 46(2), 84-94 Mer information
  • Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. Mer information
  • Roe, D., Hugo, M., Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden. Sport in Society 22(6), 919-934 Mer information

Alla träffar från DiVA (46)

Sidan uppdaterad 2019-05-03

Sidan uppdaterad 2018-08-21