Nationella resurscentrum

Utöver Encell finns i Sverige följande nationella kompetenscentrum, som har i uppdrag att utveckla olika ämnesområden:

Centrum för tekniken i skolan, CETIS

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift, tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade är att stimulera och utveckla teknikundervisningen. Centrat finns vid Linköpings universitet.
Besök CEITS härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemilärarnas resurscentrum, KRC

KRC stödjer kemilärare i grund- och gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Centrat finns vid Stockholms universitet.
Besök KRC härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM

NCM inrättades på uppdrag av regeringen 1999. Centrats uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Centrat finns vid Göteborgs universitet och samverkar med Chalmers.
Besök NCM härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS

NCS har i uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling i kommunerna. Centrat drivs av Skolverket.
Besök NCS härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. Centrats ansvarsområde är svenska som andraspråk, inklusive sfi (svenskundervisning för invandrare), och omfattar all verksamhet från förskola till vuxenutbildning.
Besök Nationellt centrum för svenska som andraspråk härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning. Centrat finns vid Uppsala universitet.
Besök Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt resurscentrum för fysik, NRCF

NRCF har som huvuduppgift att samordna, stödja, utveckla och genomföra insatser som främjar svensk fysikundervisning på alla nivåer. Centrat finns vid Lunds universitet.
Besök NRCF härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-04-28