Föreningar och förbund

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV

FNV vill stärka den nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV, bildades 1970 och omfattar åtta studieförbund från fyra nordiska länder och Åland.
Besök FNV här.

Näringsliv och Samhälle, SNS

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
Besök SNS här.

Riksföreningen Särvuxpedagogerna

Föreningen fungerar som ett nätverk för lärare, skolledare och andra intresserade inom vuxenutbildning för personer med begåvningshandikapp, förvärvade hjärnskador, autism eller autismliknande drag.
Besök Riksföreningen Särvuxpedagogerna här.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv arbetar med frågor kring kompetens och lärande med utgångspunkt från företagarnas behov.
Besök Svenskt Näringsliv här.

SVERD

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning. Här finns bl.a. en länklista och tidskriften Per Distans.
Besök SVERD här.

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS

ViS bildades hösten 2007 som nytt förbund genom en fusion av Rvux och LärVux (Föreningen för vuxnas lärande). ViS tar tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer med kärnfrågorna bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling.
Besök ViS här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20