Search toggle

Bibliotekets anpassningar under coronapandemin

Från och med 17 augusti har biblioteket åter öppet måndag - torsdag 8:00-20:00, fredag 8:00-18:00 och lördag 11:00-15:00. För att underlätta under den pågående pandemin fortsätter vi med vissa anpassningar av våra tjänster och lokaler. 

  • Kursböcker har tills vidare en förlängd lånetid på sju dagar.
  • Inga förseningsavgifter tas ut på nya lån. 
  • Vi anpassar lokalerna för att underlätta för våra besökare att hålla avstånd. Vid datorarbetsplatserna och de enskilda studieplatserna är varannan plats avstängd.