Förändringar på biblioteket med anledning av coronaviruset

För att underlätta för dig som student och anställd på JU anpassar vi våra tjänster under covid-19-pandemin. Här samlas nyheter om tillfälliga förändringar av bibliotekets tjänster. Sidan uppdateras löpande.

2020-06-08

Sommaröppet på biblioteket

Från och med den 8 juni har biblioteket sommaröppet vardagar 10-14. Du får återigen röra dig i biblioteket och själv hämta de böcker du vill låna. Endast personal har möjlighet att reservera böcker som är tillgängliga. Lånetiden på kursböcker är även fortsättningsvis sju dagar.

2020-04-08

Svenska dagstidningar tillgänglig hemifrån under pandemin

Söktjänsten Svenska dagstidningar samlar nästan 400 år av nyhetsrapportering i digital form. Det äldsta materialet är sedan tidigare fritt tillgängligt, medan dagstidningar utkomna senare än 1904 endast varit åtkomliga på Högskolebiblioteket. Tack vare ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och Bonus Copyright Access kommer du nu åt allt material i Svenska dagstidningar hemifrån. Till att börja med gäller avtalet under april.

Läs mer om tjänsten Svenska dagstidningar hos KB.

2020-03-26

Begränsad service på Högskolebiblioteket

Från och med torsdag 26 mars kan du inte längre själv leta böcker bland hyllorna. Däremot kan du som är student eller personal reservera böcker på biblioteket, oavsett om de är utlånade eller ej. Vi hämtar böckerna och ställer dem på reservationshyllan åt dig. Du får ett mejl på förmiddagen den dag du har en bok att hämta. Böcker reserverade före klockan 10 kan oftast hämtas samma dag.

Biblioteket är stängt förutom för hämtning av reserverade böcker 12–14 varje vardag. Du kan fortfarande kontakta oss via telefon och Fråga biblioteket.

Grupprumskorridorerna är tillgängliga med JU-kort 6–23 varje dag.

Gör så här för att reservera en bok i Primo:

  1. Sök i Primo.
  2. Välj titeln du är intresserad av.
  3. Logga in.
  4. Klicka på Reservera.

Återlämning av böcker kan ske mellan 12 och 14 i biblioteket. Övrig tid lämnar du böckerna i återlämningslådan inne i entrén eller i den röda lådan utanför bibliotekets entré.

Böcker till personal skickas även fortsättningsvis med internposten.

2020-03-24

Inga förseningsavgifter

Högskolebiblioteket upphör tills vidare att ta ut förseningsavgifter för pågående och nya lån. Förändringen gäller retroaktivt från tisdag 17 mars. Anledningen till förändringen är att du som är sjuk, eller orolig för att bli smittad, inte ska behöva komma till högskolan oftare än nödvändigt. Tänk på att böckerna fortfarande är eftertraktade och återlämna dem så fort du har möjlighet!

7-dagarslån av kursböcker

Från och med tisdag 24 mars förlängs lånetiden för böcker ur kursbokssamlingen från två till sju dagar. Redan utlånade kursböcker får den nya lånetiden när de lånas om. Observera att du själv måste låna om kursböcker i Primo precis som tidigare.

2020-03-17

Begränsade öppettider

Från och med tisdagen den 17 mars håller biblioteket öppet måndag till fredag 10:00–16:00. Detta gäller tills vidare. Grupprummen kan nås med JU-kort efter klockan 16:00.