Wester+Elsner Arkitekter AB

Wester+Elsner arkitekter arbetar med arkitektur och utveckling i alla skalor, från den känsliga detaljskalan i inredningsprojekt, till enskilda byggnader och stora integrerade stadsmiljöer. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg med ett 50-tal medarbetare med olika bakgrunder och specialkunskaper.

Gemensamt för våra projekt är att de skapas genom kreativa och konstruktiva, nära samarbeten. Vi arbetar brett, men är också specialiserade inom stadslivsutveckling och kommersiell arkitektur. Detta innebär ofta stora utmaningar, många intressenter och komplexa utmaningar – vilka vi hittar lösningar på. Vi är ett av Nordens ledande arkitektföretag inom detta område. Det medför att vi också arbetar strategiskt som projektutvecklare i tidiga skeden, men självklart är vi i grunden arkitekter i hantverkets rätta bemärkelse.

Vår metod utgår från ”varför”, som ger oss svaret på ”hur”.

Gestaltningen blir ett svar på de funktioner och behov som finns. Vi tar alltid hänsyn till flöden, mellanrummen och människorna. Det handlar om att skapa förutsättningar för liv, smidiga förflyttningar, positiva möten och naturliga övergångar till omgivande miljöer. Vårt arbete börjar initialt inte med gestaltningen av byggnaderna i sig, utan med vilka behov som finns och vilka funktioner de fyller i sitt sammanhang – socialt, praktiskt och estetiskt – med beställaren och slutanvändarna i fokus. Detta leder oss i slutänden till gestaltningen.

Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi levande städer.

Vill du precis som vi skapa levande och hållbara städer?

Hör av dig i så fall! Vi söker nya kollegor.

Läs mer här: https://www.wester-elsner.se/vi-soker-handlaggande-byggnadsingenjor-till-stockholm

2021-11-11