OBOS Bostadsutveckling AB

OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. Koncernen har omkring 2 500 anställda, varav knappt 1 000 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Vårt erbjudande:

OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

Samhällsansvar:

OBOS arbetar på många olika nivåer för att skapa värde i samhället. Vi vill göra skillnad för kommande generationer och bidra till sociala och miljömässiga förbättringar!

Ett grönt OBOS:

Genom innovation skapas nya positiva synergieffekter på samhällsnivå. OBOS deltar aktivt i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och är särskilt engagerad i myndigheternas möjliggörande för att det ska byggas tillräckligt med bostäder i landet.

Vi bygger för människan och miljön

OBOS i Sverige bygger en stor andel av bostäderna primärt i trä, vilket är det enda helt förnybara byggmaterialet. Under 2019 fick OBOS i Sverige Svanen-grundlicens för sina industrella byggsystem, en bra grund för att Svanenmärka hela bostadsprojekt och enskilda byggnader. Svanenmärkningen används också i OBOS samhällsfastigheter. OBOS förskolekoncept Start Learning är helt Svanenmärkt liksom OBOS LSS-koncept.

2021-11-11