Serneke AB

Serneke – Nästa generations byggkoncern

Serneke är nästa generation byggkoncern med en stark strävan att tillhöra och tillföra något nytt. För kunderna, samhället och nästa generation.Grunden för detta finns i den starka kulturen i bolaget och de värderingar som ligger bakom. Hållbarheten är en naturlig del i Sernekes verksamhet och omfattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Att jobba med de frågorna är en förutsättning för morgondagens generationer och för Serneke är det en grundläggande drivkraft att bidra positivt till samhället i stort. Den sociala hållbarheten är en ledstjärna för Serneke som vill bidra till en positiv samhällsutveckling, trygga bostäder och miljöer och platser som främjar aktivitet, möten, hälsa och integration.

Områden

Bygg, Anläggning, Fastighetsutveckling, Infrastruktur, Projektledning, Stadsplanering

2021-11-09