Volvo Group IT

Volvo Group IT i Skövde är IT-företag som arbetar tätt med att utveckla och supporta Volvo fabrikernas IT-lösningar.

I Skövde är vi specialicerade på lösningar som används bl a nära Produktion t ex Orderplanering, material & logistiksystem, system som supportar operatörer att genomföra sitt arbete i montering, system som kommunicerar med verktyg etc.

Vi har många olika typer av roller i vår verksamhet; Utvecklare, Analytiker, Projektledare, Supporttekniker, Ux, Testare etc.

Vi är runt 200 personer i Skövde, som arbetar med våra applikationer som finns runt om i världen.

Vi erbjuder praktikplatser, examenssarbete och sommarjobb i den mån det går att matcha den idé som Du som student har, till vår verksamhet.

Du är välkommen att kontakta oss om du har en idé för ditt examensarbete.

Under Karriärum har du möjlighet att prata med några av oss i vår monter.

Det finns också en möjlighet att kontakta oss på: volvoit.sde.universitygroup@volvo.com

Vill du veta mer om Volvo, vilka vi är och vad Volvo arbetar med så finns mer information på https://www.volvogroup.com/en/careers.html

2021-11-07